Bjurholm-Nordmaling

Bjurholm-Nordmaling

Styrelse

Ordförande

Anders Lindqvist

Vice ordförande

Bo Nilsson

Sekreterare

Louise Bonta

Kassör

Viola Sjöberg

Övriga ledamöter

Sara Sarvi

Leif Söderström

Bengt-Gunnar Frank

Hedersledamot

Thure Johansson