Tillställning

FÖRR-NU-SEDAN

FÖRR-NU-SEDAN

HUR VAR DET FÖRR – HUR KAN DET BLI I FRAMTIDEN

HELA BJURHOLM SKA LEVA !

LARS WESTERLUND
Ordförande Hela Sverige ska Leva Västerbotten , Kusfors Allaktivitetshusförening och Mörkrets och Kylans Glada vänner berättar om hur han har jobbat för byns överlevnad. Hur han startade upp vintersimmet i Skellefteå som lockade folk från hela världen att delta. Kan bli VM gren!

VI MINNS OCH BERÄTTAR HUR DET VAR FÖRR I BYN VAD KRÄVS FÖR BYNS ÖVERLEVNAD?

MÅNDAGEN DEN 9 APRIL KL 19.00 KYRKSTUGAN BJURHOLM

Arrangörer: Bjurholms Berättar Akademi och Föreningen Norden Bjurholm och Studieförbundet Vuxenskolan Bjurholm.

Välkomna!