INSTÄLLT PGA COVID19 Föreläsning 16 mars 2020: Ryssen kommer

Lars-Gunnar Olsson berättar om sin bok om rysshärjningarna i Umeå 1714.

Inställt: Föreläsningen kommer att äga rum vid ett senare tillfälle.