Sjuksystrar populära

Föreningen Norden i samverkan med Bjurholms Berättarakademi och Studieförbundet Vuxenskolan, slog nytt publikrekord då c:a 130 stycken kom för att se Anders Lindqvist dokumentärfilm ”Sjuksystrarna i Bjurholm”.

Några av de medverkande, Ragnhild Isaksson och Inga-Britta Forsberg, fanns med och kunde komplettera i efterföljande dialog. Det fanns många andra som även kunde berätta minnen om sjukvården. Det var då främst TBC som drabbade många familjer, några fick den första vården i Bjurholm men för många blev det sedan blev det Hällnäs där Inga-Britta Forsberg även jobbade en tid. Gunnel Jakobsson hade många minnen från Hällnäs och då som en av de som fick vård. Nisse Sandström berättade om hur hans far fått uppdraget att bygga sjukstugan i Bjurholm. Han hade även uppgift om kostnaderna och vilka som var med i arbetslaget.

Anders Lindqvist fick många i publiken att berätta om läkarna från den här tiden och då även om tandläkare, som många hade skräckupplevelser av, då det var som barn som man hade gjort besöken.

Vittnesbörden från sjuksystrarna gav bevis på att det var trivsam miljö med lagarbete och att man även möttes under fritid. Arbetstiden var inte alltid så reglerad. Nog lär det vara svårt att kunna finna någon patient i dag som får röka pipa på rummet, men filmen visade på en äldre dam som gjorde det. Det sägs att doktorn t o m  tände hennes pipa.
En del läkare kunde ha vissa svårigheter att kunna tolka dialekter som förekom mer än nu bland de som vårdades.

De som svarade för arrangemanget kunde känna sig nöjda över det stora intresse som finns i Bjurholm för verksamheten inom Föreningen Norden och Berättarakademien. Deltagarna hade säkert mycket mer att berätta om ett ämne som är så laddat av starka minnen från förr.

De fick med sig inbjudan till en kväll om hur samhället digitaliseras. De visar att föreningarna arbetar med både dåtid och framtid.

Bo Nilsson