Bjurholm-Nordmaling

Bjurholm-Nordmaling

Om föreningen

100-tal medlemmar sedan Nordmaling ingått som sektion till Bjurholm. Läs om styrelsen här.

Föreningen vill genom sin verksamhet i form av föreläsningar, resor och utställningar samt övriga aktiviteter ge kunskap och upplevelser om Norden i vid mening men särkilt kring kultur och historia Föreningen vill göra invandrare i Bjurholm delaktiga i verksamheten.

Samverkar med föreningen Bjurholms Berättarakademi som är stödjande medlem liksom Vuxenskolan. Föreningen Norden söker samverkan med Umeå universitet och arkiv när det gäller medverkan i olika arrangemang och projekt.
Läs mer om medlemskap här eller kontakta ordförande Anders Lindqvist.
Välkommen