Styrelse

Ordförande

Bo Nilsson
Åkervägen 18, 916 31 Bjurholm, 0932-103 89

Vice ordförande

Anders Lindqvist

Sekreterare

Ulla-Britt Ohlsson

Kassör

Gunnar Sandberg

Vice sekreterare

Carla Sandahl

Övriga ledamöter

Ragnvald Telleström

Bodil Hennström

Louise Sund

Karl-Göte Österberg

Suppleanter

Karin Gulliksson

Marianne Sandberg

Greger Ottosson

Ragnvald Tellström

Lars-Ola Johansson

Hedersledamot

Thure Johansson